Za utrudnienia w biznesie domagaj się odszkodowania

Posted by on Apr 10, 2017 in Bez kategorii | Comments Off on Za utrudnienia w biznesie domagaj się odszkodowania

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali straty z powodu przedłużających się robót drogowych, maja prawo do odszkodowania z tego tytułu. Restauratorzy z warszawskiego Krakowskiego Przedmieścia, którzy stracili około 50 proc. mogą domagać się roszczeń – odświeżyło to dyskusję na ten temat – pisze ”Rzeczpospolita”.

“Od strony prawnej są dwie ścieżki dochodzenia takiego odszkodowania. Pierwsza – tzw. kontraktowa – wchodzi w rachubę wtedy, gdy strony: poszkodowanego i sprawcę szkody, wiąże kontrakt. Najczęściej będzie to umowa najmu. Stosunkowo łatwo wykazać przed sądem racje najemcom lokali użytkowych, którzy mogą powoływać się na ogólną zasadę wykonywania zobowiązań (art. 471 kodeksu cywilnego). Mówi on, że dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (chyba że jest ono następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi). Co innego przecież wynajmowanie lokali przy ruchliwej ulicy, a co innego przy zablokowanej przez remont.” – podaje “Rzeczpospolita”.

“Często jednak między poszkodowanym a sprawcą szkody nie ma żadnej umowy. Wtedy w rachubę wchodzą przepisy o odpowiedzialności deliktowej (art. 415 i nast. k.c.). Zasady prowadzenia takiego procesu są proste. Powód musi wskazać trzy rzeczy: sprawcę szkody: inwestora, wykonawcę albo obu razem; jego winę, chociażby niedbalstwo; związek przyczynowy między czynem sprawcy (tzw. deliktem) a szkodą. Trzeba pamiętać, że naprawienie szkody obejmuje (art. 361 §2 k.c.) nie tylko straty, które poszkodowany poniósł (np. na zabezpieczenie budynku), lecz także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.” – czytamy w “Rzeczpospolitej”.

Zarząd Warszawa Śródmieście 28.03.2007r obniżył restauratorom oraz handlowcom czynsz za wynajem. Obniżka ta, obowiązywać będzie do zakończenia remontu odcinka pomiędzy ul. Świętokrzyską a Królewską. Nie przekracza ona 30% i jest uzależniona od poniesionych strat przez przedsiębiorców. Oni jednak wcale nie są zadowoleni z takiego obrotu sprawy i zapowiadają oddanie sprawy do Sądu.